Tel:   0989 791982 Hotline: 0989 791982 - 0918 681982 Email: tuan6282@gmail.com

NHÓM HUYỆT CHỮA BỆNH PHỔI

03:03:00 12/03/2022

Mục đích để tham khảo thực hành chữa bệnh. Các bạn đồng nghiệp cần biện chứng luận trị, vận dụng kiến thức về bệnh học, học thuyết kinh lạc, học thuyết tạng phủ mà chọn nhóm huyệt phù hợp nhé:

“Dụng Huyệt như dụng Binh

Dụng hay bởi Thầy giỏi”

NHÓM HUYỆT CHỮA BỆNH PHỔI

Mai hạch khí (Loạn cảm họng): Thiên đột, Chiếu hải

Ho: Thiên đột, Chiên trung

Ho: Phế du, Thiên đột

Ho: Phù đột, Thiên đột, Hợp cốc

Ho kéo dài lâu ngày: Thiên trụ, Thiếu thương

Ho hen: Liệt khuyết, Chiếu hải

Ho hen: Khổng tối, Thiên đột, Phế du

Ho suyễn: Phong long, Liệt khuyết, Nội quan

Ho gà: Thiên đột, Đinh suyễn, Đại chùy, Phong long

Ho gà: Thái uyên, Nội quan, Tứ phùng

Ho gà: Thân trụ, Đại chuỳ, Phong môn

Ho gà: Chí dương, Đại chùy, Phong môn

Hư lao ho hắng: Dũng tuyền, Quan nguyên

Ho phong đàm: Thái uyên, Liệt khuyết

Ho nhiều đàm: Phế du, Phong long

Ho, hầu kêu, nhổ bọt nhiều: Phù đột, Thiên đột, Thái khê

Ho ra máu: Khổng tối, Khúc trì, Phế du

Viêm phế quản: Đại chùy, Trung suyễn, Chiên trung, Phong long

Viêm phế quản: Thiên đột, Định suyễn, Chiên trung, Phong long

Viêm phế quản: Định suyễn, Phong môn, Phế du, Hợp cốc

Viêm phế quản: Phế du, Đại chùy, Cao hoang du (cứu)

Viêm phế quản: Kiên trung du, Phế du, Nội quan, Túc tam lý

Viêm phế quản mãn tính: Đại chùy, Thân trụ, Phế du, Khổng tối

Viêm phế quản mãn tính: Trung quản, Phế du, Khổng tối

Viêm phế quản mãn tính: Thiên đột, Khúc trì, Định suyễn, Hợp cốc

Viêm phổi: Đại trữ, Phế du, Trung phủ, Khổng tối

Sưng phổi: Khổng tối, Đại chùy, Phế du

Viêm phổi, giãn phế quản xuất huyết: Đại chùy, Trung phủ

Giãn phế quản: Kiên trung du, Thân trụ, Chí dương, Khổng tối

Lao phổi: Cao hoang du, Bách lao

Lao phổi: Cao hoang du, Phế du, Thận du (cứu)

Lao phổi: Phế nhiệt huyệt, Phế du, Trung phủ, Kết hạch điểm

Lao phổi: Xích trạch, Đại chuỳ thấu Kết hạch điểm, Hoa cái thấu Toàn cơ

Lao phổi: Phế du thấu Thiên trụ, Đại chuỳ thấu kết hạch huyệt, Chiên trung thấu Ngọc đường hoặc Hoa cái, Xích trạch, Túc tam lý

Suyễn nghịch, hen phế quản: Côn lôn, Túc lâm khấp, Âm lăng tuyền, Thần môn

Hen phế quản: Phế du, Phế nhiệt huyệt, Chiên trung, Trung phủ, Nội quan

Hen phế quản: Định suyễn, Thiên đột, Toàn cơ, Chiên trung, Nội quan, Phong long

Hen phế quản: Định suyễn hoặc Ngoại Định suyễn, Thiên đột, Chiên trung, Nội quan

Hen suyễn: Cao hoang du, Thiên đột, Suyễn tức

Gày mòn khí suyễn: Toàn cơ, Khí hải

Hen suyễn: Đại trữ, Chiên trung, Phong long

Hen suyễn: Trung quản, Kỳ môn, Thượng cự hư

Co thắt khí quản: Chiên trung, Kỳ môn

Giải cơn suyễn, trị hen suyễn: Toàn cơ, Đại chuỳ

Dùng để dứt đau ở mổ cắt phổi: Tam dương lạc châm chếch thấu Khích môn

Tổng lượt xem: 486

Tổng số điểm đánh giá: trong đánh giá

Bạn đánh giá
4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
( đánh giá của khách hàng)

Thời gian mở cửa: 7h00 - 19h00 hàng ngày. Nghỉ các ngày Lễ, Tết.

(Vui lòng liên hệ trước khi đến khám bệnh)

Điện thoại: 098.979.1982 * 091.868.1982

Nội dung trên trang website có tác dụng tham khảo, không sử dụng các thông tin này để chữa bệnh khi chưa có ý kiến của thầy thuốc.

 

Thiết kế bởi donet.vn

 

Đang xử lý...